Informatie over het lidmaatschap

Aanmelding
Wie lid wil worden van Sla Raak kan dit doen door zich aan te melden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Er is geen wachtlijst.
Wilt u lid worden, dan dient u het inschrijfformulier, het machtigingsformulier en het inschrijfgeld met pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie, Pannenschuurlaan 36, 5061 DS te Oisterwijk.

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld bedraagt voor jeugdleden € 5  en voor senioren € 12.

Bardienst
Als seniorlid bent u verplicht om gedurende het jaar 2 a 3 bardiensten te draaien.

Lidmaatschap
- Minioren: € 69,00 per jaar
- Junioren:  € 94,00 per jaar (vanaf het jaar dat zij 10 jaar worden)
- Senioren:  € 149,00 per jaar (vanaf het jaar waarin zij 18 jaar worden)
- Familiekorting*: het 4de familielid krijgt 50% korting op het contributiegeld
- Familiekorting:* het 5de familielid krijgt 75% korting op het contributiegeld
- Rustende leden: € 33,00 per jaar

* Familiekorting geldt voor (de) het jongste lid (leden) woonachtig op hetzelfde adres.

De inschrijfformulieren en het machtigingsformulier kunt u printen met behulp van onderstaande links.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari.

Wilt u lid worden, dan dient u het inschrijfformulier, het machtigingsformulier en het inschrijfgeld in te leveren bij de ledenadministratie, Pannenschuurlaan 36, 5061 DS Oisterwijk.

Rustende leden
Dit zijn  leden die (tijdelijk) niet kunnen tennissen wegens blessure, zwangerschap of anderszins. Van een rustend lidmaatschap kan sprake zijn wanneer men dit heeft aangevraagd voor 1 december van het verenigingsjaar. Het rustend lidmaatschap geldt voor maximaal 1 jaar. In het opvolgende verenigingsjaar wordt je automatisch weer actief lid, tenzij is afgemeld voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Afmelding
Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend met afmeldingsformulier bij de ledenadministratie voor 1 december van het lopende jaar.

Meer informatie
Mocht u nog meer vragen hebben over het lidmaatschap van Sla Raak dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 521 6659

Clubhuis

Moergestelseweg 32b
5062 JW Oisterwijk