Informatie over het lidmaatschap

Aanmelding
Wie lid wil worden van Sla Raak kan dit doen door zich aan te melden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Er is geen wachtlijst. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Wilt u lid worden ? Dit kan via de volgende 2 manieren.

  • Lever het inschrijfformulier, het machtigingsformulier en het inschrijfgeld met pasfoto in  bij de ledenadministratie, Pannenschuurlaan 36, 5061 DS te Oisterwijk.
  • Of kies rechts boven in het menu voor de knop "Lid worden?".

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld bedraagt voor junioren € 5  en voor senioren € 12.

Bardienst
Als seniorlid bent u verplicht om gedurende het jaar 2 a 3 bardiensten te draaien.

Lidmaatschap
- Alles-in-1 Basis (t/m 12 jaar) : € 120,00 per jaar (klik hier voor meer informatie)
- Alles-in-1 Top (t/m 12 jaar) : € 240,00 per jaar (klik hier voor meer informatie)
- Junioren:  € 94,00 per jaar
- Senioren:  € 149,00 per jaar (vanaf het jaar waarin zij 18 jaar worden)
- Familiekorting*: het 4de familielid krijgt 50% korting op het contributiegeld
- Familiekorting:* het 5de familielid krijgt 75% korting op het contributiegeld
- Rustende leden: € 33,00 per jaar

* Familiekorting geldt voor (de) het jongste lid (leden) woonachtig op hetzelfde adres.
* De Alles-in-1 pakketten tellen niet voor de familiekorting.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Contributie bij aanmelden voor het lopende verenigingsjaar na 1 januari bedraagt 100%, vanaf 1 april tot 1 juli: 75%, van 1 juli tot 1 oktober 50%, daarna 25%.

De inschrijfformulieren en het machtigingsformulier kunt u printen met behulp van onderstaande links.


Rustende leden

Dit zijn  leden die (tijdelijk) niet kunnen tennissen wegens blessure, zwangerschap of anderszins. Van een rustend lidmaatschap kan sprake zijn wanneer men dit heeft aangevraagd voor 1 december van het verenigingsjaar. Het rustend lidmaatschap geldt voor maximaal 1 jaar. In het opvolgende verenigingsjaar wordt je automatisch weer actief lid, tenzij is afgemeld voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Afmelding
Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend met afmeldingsformulier bij de ledenadministratie voor 1 december van het lopende jaar.

Meer informatie
Mocht u nog meer vragen hebben over het lidmaatschap van Sla Raak dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

SRO - Afmeldingsformulier.pdf SRO - Doorlopende machtiging.pdf SRO - Inschrijfformulier Junioren V1.1.pdf SRO - Inschrijfformulier Senioren V1.1.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 521 6659

Clubhuis

Moergestelseweg 32b
5062 JW Oisterwijk