Baan- en afhangreglement

Baan- en Afhangreglement Sla Raak Oisterwijk

Sla Raak Oisterwijk heeft een baan- en afhangreglement. Ieder lid dient zich aan deze reglementen te houden. Voor het afhangen is een afhangsysteem beschikbaar.

Baanreglement
Het baanreglement (art. 1 huishoudelijk reglement) is er om een eerlijk, vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken.

Men is verplicht zich te houden aan het baanreglement, tenzij door het bestuur en/of commissie namens het bestuur anders wordt bepaald.
Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn gerechtigd eenieder die zich niet aan het baanreglement houdt van de baan te verwijderen.
SRO-leden kunnen andere leden op het verkeerd gebruik van het reglement attenderen en hen om juiste toepassing vragen.

De volgende regels vormen het baanreglement:

1. Alle leden van Sla Raak Oisterwijk met een geldig lidmaatschapspasje hebben recht van spelen op de tennisbanen, m.u.v. banen welke beschikbaar zijn/worden gesteld voor training, diverse competities en bijzondere evenementen.
2. Om te kunnen spelen moet een ieder gebruik maken van het afhangsysteem, dat is opgehangen aan de muur in de toegangshal van het Paviljoen.
3. Voor het gebruik van dit afhangsysteem wordt verwezen naar de regels van het afhangsysteem.
4. Men mag zich alleen op de banen bevinden in tenniskleding zoals door de KNLTB, met inachtneming van de modetrend, is voorgeschreven (art. 1 huishoudelijk reglement)
5. Men mag zich alleen op de banen bevinden met tennisschoenen geschikt voor tennissen op kunstgrasbanen (art. 1 huishoudelijk reglement).
6. Men mag zich niet op de banen begeven met het doel te gaan tennissen wanneer er plassen op de banen staan, sneeuw op de banen ligt, er sprake is van opdooi of de netten neergelaten zijn.
7. Op de banen mag NIET worden gerookt.
8. Het is NIET toegestaan om glas en/of scherpe voorwerpen mee te nemen de baan op.
9. Alles wat men meeneemt op de baan, dient weer mee terug te worden genomen bij het verlaten van de baan. Er mag NIETS worden achtergelaten.
10. Leden dienen m.b.t. (het gebruik van) de banen de aanwijzingen van (verantwoordelijke) bestuursleden en/of commissieleden onverwijld op te volgen (art. 1 huishoudelijk reglement)
11. Schade, toegebracht door onjuist gebruik van de accommodatie, zal in beginsel worden verhaald (art. 27 huishoudelijk reglement)

Afhangreglement
Het afhangsysteem is er om een eerlijk, vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken.

Men is verplicht zich te houden aan het afhangreglement, tenzij door het bestuur en/of commissie namens het bestuur anders wordt bepaald.
Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn gerechtigd eenieder die zich niet aan het afhangsysteem houdt van de baan te verwijderen.
SRO-leden kunnen andere leden op het verkeerd gebruik van het reglement attenderen en hen om juiste toepassing vragen.

De volgende regels vormen het afhangsysteem:

1. Om te kunnen spelen moet eenieder gebruik maken van het afhangsysteem, dat is opgehangen aan de muur in de toegangshal van het paviljoen. Hiervoor dient men het KNLTB lidmaatschapspasje, dat na het betalen van de contributie wordt verstrekt, te gebruiken. Indien men wil spelen, dient men minimaal 2 (twee) pasjes (enkel) of 3 (drie) pasjes (dubbel/mix) door de paslezer van het afhangsysteem te halen. Als u geen gebruik maakt van de reservering via dit systeem, bent u niet speelgerechtigd.
2. Om af te hangen MOET een lid aanwezig zijn op het paviljoen. Als men heeft afgehangen dient men op het tennispark aanwezig te blijven. De reservering vervalt op het moment dat een van de spelers het park verlaat.
3. Er mag slechts voor 1 (een) tennisbeurt worden afgehangen.
4. Het gebruik van andermans pasje is verboden.
5. De speelduur voor enkelspel is 30 minuten en voor dubbel- en mixspel 60 minuten. Dit wordt door het systeem automatisch toegewezen d.m.v. het aantal pasjes dat door de paslezer wordt gehaald. Zolang er geen wachtenden zijn voor de baan waarop is afgehangen, mag er worden doorgespeeld.
6. Bij het einde van de maximale speeltijd brengt een van de wachtenden de spelenden op correcte wijze op de hoogte.
7. De banen zijn verlicht. De laatste speler dient altijd de lampen uit te doen.
8. Ieder is verplicht om op een vrije baan af te hangen. Het is niet toegestaan op een vrije baan te gaan spelen terwijl u een andere baan op een later tijdstip hebt gereserveerd. (waardoor extra speeltijd ten koste van andere leden wordt verkregen)
9. Tijdens tennisles of baanonderhoud mag de desbetreffende baan niet worden afgehangen.
10. Personen die les hebben mogen voordat hun les is beëindigd, niet afhangen.
11. Tijdens toernooien, competities of andere door de vereniging op de banen georganiseerde evenementen zijn er geen of minder banen beschikbaar voor vrij spelen.
12. Bij onenigheid over de interpretatie van dit reglement of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de parkbeheerder of een bestuurslid.
13. Als er fraude verdacht wordt volgt een waarschuwing, bij herhaling wordt de ledenpas geblokkeerd. Het bestuur beslist hierover. De periode van blokkade wordt door het bestuur bepaald.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 521 6659

Clubhuis

Moergestelseweg 32b
5062 JW Oisterwijk