Tenniskids alles in 1

Alles-in-1 lidmaatschap voor de jeugd t/m 12 jaar

Tennis is de allerleukste sport! Maar, voor ouders niet altijd even overzichtelijk en makkelijk te regelen. Vaak moet er voor het lidmaatschap, de competitie, de tennislessen en andere activiteiten apart worden opgegeven en betaald. Dit kan anders!
Bij voetbal of hockey bijvoorbeeld gaan kinderen automatisch trainen en wedstrijdjes spelen als ze lid zijn. Bij tennis is dit helaas nog niet vanzelfsprekend. Hier wil Sla Raak samen met de KNLTB verandering in brengen. Met het nieuwe all-in lidmaatschap dat met ingang van oktober 2019 ingevoerd wordt, doet een jeugdlid automatisch overal aan mee. Want als iedereen meedoet wordt het leuker.

Voor alle kinderen t/m 12 jaar komt er een keuze voor 2 varianten: een BASIS pakket en een TOP pakket. Om de jeugd te stimuleren om voor het TOP pakket te kiezen, is het maandbedrag met een subsidie extra aantrekkelijk gemaakt. Een TOP pakket kost daardoor slechts €20 per maand / € 240 euro per jaar. 

De inschrijving staat open tot 28 september as. LET OP: doe je als ouder niets, dan zal het lidmaatschap van je kind automatisch per oktober 2019 omgezet worden naar het top pakket.

Er zijn 2 inschrijf-manieren:

 1. Kiest je kind voor het BASIS pakket zonder training dan hoef je op de website van Tennisschool Gijs niets aan te geven. Je stuurt dan een mail met naam en geboortejaar van je kind naar [email protected] . Sla Raak zal je dan een machtiging voor incasso van €10 per maand sturen.
 2. Kiest je kind voor het TOP pakket met jaarrond training dan kies je op de website van Tennisschool Gijs voor TOP junioren € 0,-. https://www.tennisschoolgijs.nl/verenigingen/tv-sla-raak-oisterwijk/training-slaraak-oisterwijk
  Niet Tennisschool Gijs maar Sla Raak, zal je dan een machtiging voor incasso van €20 per maand sturen.

Junioren die naast een van beide lidmaatschapsvormen nog een extra trainingsmoment willen, kunnen dat op de website van Tennisschool Gijs aangeven. Op de website van TS Gijs worden dit BASIS-junioren pakketten genoemd en kun je zelf een keuze maken voor de groepsgrootte van de training.
Voor Kinderen geboren in 2007 en ouder dan 12 jaar blijft het lidmaatschap zoals het was. Je schrijft je kind in voor de wintertraining en kiest voor een van de pakketten junioren geboren in 2007 of eerder via de link https://www.tennisschoolgijs.nl/verenigingen/tv-sla-raak-oisterwijk/training-slaraak-oisterwijk
Hieronder hebben we een aantal vragen en antwoorden over het nieuwe alles-in-1 lidmaatschap op een rij gezet. Mocht je nog een aanvullende vraag hebben, dan kun je deze stellen door te mailen naar [email protected]

Veelgestelde vragen & antwoorden over het nieuwe Alles-in-1 lidmaatschap

Over voor wie het alles-in-1 lidmaatschap is
 • Waarom is het alles-in-1 lidmaatschap alleen voor kinderen tot en met 12 jaar? SRO heeft er voor gekozen om het alles-in-1 pakket gefaseerd te introduceren. We starten met deze nieuwe lidmaatschapsvorm voor de jeugd t/m 12 jaar. Na een jaar evalueren we de nieuwe lidmaatschapsvorm en bekijken we of we het alles-in-1 lidmaatschap ook voor jeugdleden van 13 jaar en ouder uit gaan rollen.
 • Wat gebeurt er met de jeugdleden die ouder dan 12 jaar zijn? Voor de oudere kinderen (12+) is het een optie om deel te nemen aan het all-in pakket, maar is het vanwege het drukke tijdschema van de kinderen ook mogelijk om enkel lid te zijn en los trainingen af te nemen.
 • Waarom wordt die splitsing gemaakt? De ervaring leert dat kinderen op middelbare school drukker zijn met leeractiviteiten en bijbaantjes en niet altijd meer competitie willen of kunnen spelen. We willen deze kinderen niet verliezen door hen tot competitie te verplichten.

Over trainen 

 • Wat zijn de richtlijnen voor het indelen van de tennislesgroepen? Bij de indeling van de trainingsgroepen wordt zoveel mogelijk ingedeeld per leeftijdscategorie waarbij gelden de richtlijnen van Tenniskids, te weten 4-5 jaar (blauw), 5-8 jaar (rood), 8-10 jaar (oranje), 10-13 jaar (groen) en 13-17 jaar (geel). De leraar kan hier naar eigen inzicht van afwijken, bijvoorbeeld vanwege niveauverschil. Zie voor meer informatie ook: tenniskids.nl 
 • Wat is de grootte van de tennislesgroep? Maximaal 8 kinderen per trainingsgroep.
 • Kan mijn kind ook alleen kiezen voor zomertraining of wintertraining? Dat is mogelijk. Je kunt per half jaar de lidmaatschapsvorm van je kind wijzigen en dus in de zomer het top pakket nemen en in de winter het basispakket of andersom.
 • Kan mijn kind ook alleen trainen en niet meedoen aan competitie? Enkel trainen bij SRO kan niet meer. Je bent lid en speelt competitie. Net als bij voetbal en hockey.
 • Is er een herindeling qua lessen halverwege het jaar? Per half jaar wordt net als nu gekeken naar de beste indeling op basis van beschikbaarheid en talent. Het moet altijd mogelijk zijn om trainingsgroepen opnieuw in te delen. SRO / TS Gijs zal 2x per jaar beschikbaarheid opvragen. 
 • Tennislessen die niet doorgaan ivm het weer, worden die ingehaald? Zo ja, wanneer? Ja dat is met het alles-in-1 pakket niet anders dan nu. Je hebt recht op 16 lessen in de zomer en 17 lessen in de winter.
 • Kan mijn kind ook privé-training krijgen? ja, maatwerktraject via TS Gijs
 • Bestaat er nog steeds selectie-tennistraining? Nee, we willen SRO geen onderscheid meer maken tussen kinderen. De subsidie die door SRO werd verstrekt aan selectiespelers wordt nu gegegeven aan alle kinderen. Het is wel mogelijk om prestatief tennis te volgen bij TS Gijs of om een tweede tennis moment in te kopen.
 • Kan ik mijn kind ook nog inschrijven voor een groep van 4? In principe niet. Wel als maatwerktraject via TS Gijs voor een tweede trainingsmoment.
 • Kan mijn kind een twee keer in de week trainen? ja, pluspakket aangevuld met een maatwerktraject via TS Gijs

Over competitie spelen

 • Waarom wordt het spelen van competitie in de nieuwe lidmaatschapsvormen verplicht? Tennis is een technische sport en daar hoort ook wedstrijdervaring bij. Vandaar dat Sla Raak voor de jeugd 7 wedstrijden in het voorjaar en 7 wedstrijden in het najaar toevoegt aan het lidmaatschap in de vorm van competitie. De ervaring leert dat kinderen door het spelen in teamverband ook meer plezier aan tennis beleven. Net als voetbal en hockey gaan wij tennis ook als teamsport neerzetten.
 • Wat als mijn kind geen competitie wil spelen? Dat is geen mogelijkheid meer bij Sla Raak.  Wedstrijdjes horen net als bij voetbal en hockey ook bij tennis.

Over kennismaken met tennis / nieuwe leden:

 • Gaat Sla Raak een kennismakingscursus introduceren voor nieuwe jeugdleden? Ja, geïnteresseerde kinderen maken kennis met tennis in 3 gratis proeflessen. Dit kan op elk moment in het jaar. Aanmelden bij Maike Wouters, voorzitter van de jeugdcommissie op mailadres:  [email protected]

Over lidmaatschapsvoorwaarden

 • Hoe zien in de nieuwe situatie de lidmaatschapsvormen eruit?
 1. Jeugd BASIS  lidmaatschap incl competitie = van 4 t/m 12 jaar en dan betaal je EUR 10 per maand
 2. Jeugd TOP lidmaatschap incl competitie, jaarrond training & activiteiten = van 4 t/m 12 jaar en dan betaal je EUR 20 per maand
 3. Junioren lidmaatschap = vanaf het jaar dat ze 13 worden en dan betaal EUR 94 per jaar
 4. Senioren lidmaatschap = vanaf het jaar dat ze 18 worden en dan betaal EUR 149 per jaar
 • Wordt tennissen voor jeugdleden zo niet veel duurder? Nee, ter vergelijking: in de huidige situatie betaal je voor een trainend kind tot 10 jaar € 285 per jaar (€ 69 per jaar minior lidmaatschap en € 216 voor zomer- en wintertraining) + een bedrag per activiteit. 
 • Uit welke betalingsvormen kan ik kiezen? Het is alleen mogelijk de contributie per automatische incasso te voldoen.
 • Van wanneer tot wanneer loopt het alles-in-1 lidmaatschap? Het contributie halfjaar telt 6 maanden en loopt van 1 september t/m 28 februari en van 1 maart t/m 31 augustus. 
 • Wat is het opzegtermijn van het All-In Pakket lidmaatschap? het all-in-lidmaatschap wordt geïncasseerd in 2 termijnen, namelijk op 15 oktober en op 15 april. Opzeggen is mogelijk per half jaar en moet gebeuren vóór 1 september of vóór 1 maart. 
 • Bestaat de gezinskorting nog steeds? Nee, SRO geeft aan elk jeugdlid EUR 70 subsidie op de training in het top pakket en rekent geen kosten voor activiteiten.
 • Wat gebeurt met het lidmaatschap als mijn kind (langdurig) geblesseerd raakt? In overleg met TS Gijs en SRO zal naar een passende oplossing gezocht worden
 • Kan ik voor de start van een nieuw seizoen (zomer-winter) nieuwe verhinderingen opgeven voor de trainingen van mijn kind? Ja dat blijft kunnen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 521 6659

Clubhuis

Moergestelseweg 32b
5062 JW Oisterwijk